10. nov, 2019

Bilde

Dette året har det også vært flere kurs og faglige samlinger. I februar var fotterapeuten på kurs i regi av NIFS(Norsk Interessefaggruppe For Sårheling)hvor temaet var delt i to - en bolk om diabetesfoten og en om brannskader. Veldig interessante dager hvor man lærte masse!
I september var det igjen Fotterapeutforbundets årlige kongress, og nå i oktober var vi en del fotterapeuter som var samlet til faglig påfyll,oppdatering og en skikkelig boost kollegialt, i Sogndal!